NAZIV AKTIVNOSTI

 

Podjetje je z operacijo »NOVOGRADNJA OBJEKTA ZA MLETJE ŽIT Z OPREMO« vključeno v 5. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019.

 

POVZETEK

 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

 

Podjetje bo izvedlo naložbo v novogradnjo objekta za mletje žit, vključno z zalogovnikom za meteorno vodo in filtri za čiščenje vode ter črpalko za ponovno uporabo vode v predelavi in nakup opreme  za proizvodnjo: mlin, tehtnice in transportne poti. Z naložbo bo podjetje vpeljalo novo tehnologijo, separacijo proteinov, od škroba, ki bo nov produkt v proizvodnji.

 

CILJI

 

Cilji naložbe in poslovanja so:

  • Širitev lastne predelovalne dejavnosti,
  • izboljšanje položaja na trgu,
  • povečanje količine predelanih proizvodov,
  • povečanje prihodkov poslovanja in
  • povečanje učinkovitosti proizvodnje z uvajanjem novega proizvoda ter sodobnih in okolju prijaznih tehnologij.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 

Glavna pričakovana rezultata sta povečanje tehnološke in stroškovne učinkovitosti. Z izvedbo naložbe bo dosežena višja dodana vrednost proizvodov, prispevek bo viden na področju izboljšanja stanja okolja, vpeljevanju inovacij v proizvodni proces in prilagajanju na podnebne spremembe.

 

Povezave:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si

 

LOCATION

Shop in Velika vas

Velika vas 1b

8273 Leskovec pri Krškem

  

OPENING HOURS

Shop in Velika vas

MONDAY-FRIDAY: 8:00 - 16:00
SATURDAY: 8:00 - 12:00

On Sundays and holidays, the shop is closed! 

 

© 2024 Mlin Katić d.o.o. All Rights Reserved. Agencija.5ka